Luftfuktare mot Covid 19

Att luftfuktighet är någonting som påverkar hur lätt virus och bakterier sprids är ingen nyhet. Luftburen smitta innebär att virus eller bakterier kan spridas i luften från individ till individ. Luftfuktighet verkar också kunna påverka vårt immunförsvar. Därför är det idag många som spekulerar om luftfuktare mot covid 19 skulle kunna användas för att minska smittspridning och allvarlig infektion. Evidensen är än så länge knapphändig men det finns ett fåtal studier som visar på att luftfuktighet skulle kunna påverka hur lätt coronaviruset sprids, och förbättra våra chanser till lindrig infektion. Vi kommer i denna artikel att gå igenom och hänvisa till några av dessa.

Luftfuktighet

Luftfuktighet är ett mått på hur stor del av luften som upptas av vattenånga. Vanligast är att man beskriver luftfuktighet procentuellt av den maximala mängden möjliga vattenånga. Som regel kan man säga att ju högre temperatur, desto mer vattenånga kan existera. Exempelvis så vet vi att vid kallare temperaturer, under vintern, så är luftfuktigheten låg. Vid varmare temperaturer, som under sommaren, så är fuktigheten ungefär 4 gånger så hög. För att sammanfatta det enkelt: Ju varmare det är, desto mer vatten avdunstar också och fyller då också luften med vattenånga i högre utsträckning. Varför är då detta intressant? Jo, det har visat sig att luftburen smitta oftast påverkas av luftfuktighet. 

Torr luft

När luftfuktigheten är låg så får man vad som kallas för torr luft. Då ska fuktigheten ligga under 30%. I Sverige under vintern så kan luftfuktigheten inomhus ligga så lågt som på cirka 10%. Detta kan ge oss människor vissa besvär, då vi är gjorda för att leva i klimat med 65% luftfuktighet. Torr luft som det kallas, kan ge en rad olika symptom. Man kan få torr hud, irriterade luftrör eller andra besvär. För att undvika detta behöver man höja luftfuktigheten.

Luftfuktare på vintern

Med tanke på att luftfuktigheten går ned på vintern, och att en låg fuktighet kan innebära vissa besvär för människor, så är det vanligt att man använder en luftfuktare på vintern. När luftfuktigheten går ned så finns det utomhus väldigt lite fukt i luften. När denna sedan värms upp inomhus så anses den vara ”torr” eftersom att det inte finns lika mycket vattenånga i den som vid högre temperaturer. Därför är det viktigt att med en luftfuktare på vintern tillsätta vattenånga och således öka luftfuktigheten till det normala. Läs mer om den bästa luftfuktaren i vår jämförelse

Virus och bakterier

Många virus kan ge vad som kallas för luftvägsinfektioner. Varje virus har sitt egna säsongsbaserade mönster med olika tidpunkter där de har som högst aktivitet. Medans man vet att kalla temperaturer och låg luftfuktighet faktiskt gör att de flesta virus sprids lättare och finns kvar längre i luften, så vet man mindre om hur detta påverkar immunsystemet och kroppens försvar mot en infektion. Studier på möss har visat att en faktor som verkar spela stor roll i hur allvarlig en infektion kan bli, är hur immunförsvaret fungerar under låg luftfuktighet.

Man testade att utsätta två grupper möss för samma influensa, fast i olika luftfuktighetsnivåer. De möss som befann sig i miljön med låg fuktighet utsattes för högre smittspridning och allvarligare infektioner. Det är viktigt att säga att man med klarhet inte vet vad som ligger bakom detta, men att det onekligen finns ett samband mellan luftfuktighet, virusinfektioner och spridning. 1

Coronavirus Covid 19

När luften blir torrare och människor i allt högre grad befinner sig inomhus, så spelar luftfuktigheten en roll i hur virus och bakterier sprids. Men hur är det med Covid 19? Det finns idag en rad etablerade åtgärder för att minska smittspridning. Att använda mask, utöva social distansiering och att inte umgås med personer utanför sitt hushåll är alla vedertagna sätt att minska chansen för att bli smittad, eller att smitta andra. Den senaste tiden har forskare, i jakten på att förstå coronaviruset sars cov 2, börjat titta på luftfuktighet i relation till covid 19.

Forskare vid Massachusetts Institute of Technology påbörjade under sommaren 2020 en studie i relationen mellan Covid 19 och luftfuktighet baserad på data från över 125 olika länder. De jämförde en rad olika datapunkter såsom olika länders vårdbudgetar, skolnedständningar, masktvång och andra åtgärder för att stoppa smittan. Utöver detta jämförde de också miljöfaktorer såsom temperatur, luftfuktighet, solljus samt inomhusluftfuktighet. Utifrån detta har de sedan, med hjälp av statistiska metoder, letat efter de starkaste relationerna mellan de olika faktorerna och Covid 19. Baserat på denna studie hittade man att den starkaste korrelationen av alla faktorer med dagliga nya fall av coronavirusinfekterade nationellt var inomhusluftfuktighet.2

Luftfuktare mot covid kan inte vara en ersättare för andra åtgärder, men till synes verkar det som att detta skulle kunna vara ett starkt verktyg i kampen mot sars cov 2. Det finns fler studier som pekar åt samma håll. I en studie av Japanska forskare hittade man att luft med 30% luftfuktighet har kapaciteten att bära dubbelt så många luftburna partiklar än luft med 60% luftfuktighet eller högre.3

I en analys av 100 Kinesiska städer (där utbrottet av covid 19 startade) visade man på samma samband. Hög utomhustemperatur och hög luftfuktighet minskar smittspridningen av covid-19.4

I skrivande stund pågår det ett antal studier kring relationen mellan covid 19 och luftfuktighet och det är ännu svårt att ge ett definitivt svar på frågan om det hjälper. Det verkar dock onekligen som att det inte kan skada med en bra luftfuktighet inomhus.

Luftfuktare mot covid FAQ

Är luftfuktare bra mot Covid 19?​

Det är än så länge svårt att ge ett definitivt svar på detta. Studier pekar på att det kan vara fördelaktigt med luftfuktighet på 40 – 60% för att minska smitta och allvarlig infektion av Covid 19.

Är luftfuktare bra mot Covid hosta?​

Luftfuktare och högre luftfuktighet lindrar ofta vanlig hosta. Covid är en relativt ny sjukdom och man vet inte om just Covid hostan utmärker sig från mängden.

Dödar luftfuktare virus och bakterier?​

Nej, luftfuktare dödar inte virus eller bakterier. Däremot har man sett att virus och bakterier lättare klarar sig i luften vid låg luftfuktighet. Använder man en luftfuktare för att öka luftfuktigheten minskar alltså chansen att virus och bakterier kan överleva i luften.

Referenser