Vilken luftrenare är bäst?

Vilken luftrenare som är bäst skiljer sig beroende på vilka luftproblem du vill åtgärda i hemmet. Det finns många olika modeller på luftrenare och även olika tekniker som används. Olika luftrenare är olika bra beroende på vilken miljö och vilket rum den ska placeras i. En luftrenare använder man för att eliminera partiklar och skapa en bättre luftmiljö. De olika tekniker som används är olika bra beroende på om man vill bli av med damm, gaser, bakterier eller minska allergier. 

Här går vi igenom vilka olika typer av luftrenare det finns på marknaden och vad som kan passa just ditt hem bäst. Det är vanligast att införskaffa sig en luftrenare som antingen använder filter eller som är utan filter. 

Vanligaste typer av luftrenare

Filterfri luftrenare

De filterfria luftrenare som finns på marknaden använder sig av jonisering, fotokatalys eller elektrostatisk rening. Det finns även varianter som kombinerar dessa tekniker. De filterfria luftrenarna har som uppgift att eliminera de partiklar som kan skada vår hälsa. Filterfria luftrenare används för att ta bort pollen, virus och bakterier för att nämna några exempel. Det är oftast en enkel process för att underhålla och rengöra filterfria luftrenare och de är oftast väldigt tysta av sig samtidigt som de rengör luften på ett effektivt sätt.

Luftrenare med ett filter

En luftrenare med filter använder sig av fläktar som samlar in rök, gaser och partiklar som finns i luften. Det filter man använder byts ut när de blir fulla för att effektivt rena luften kontinuerligt. En luftrenare med filter är bra när man vill fånga upp bakterier, virus, mögel, pollen och damm. Det absolut viktigaste att tänka på när man har en luftrenare med filter är att man ständigt byter ut filtret när det behövs.

Hur fungerar en luftrenare

Det finns många varianter på luftrenare. Oavsett vilken luftrenare du väljer så fungerar de ofta på ett liknande sätt och används mer eller mindre för samma ändamål. En luftrenare rensar luften på bland annat pollen, rök och damm genom olika tekniker. Det finns luftrenare med jonisering, elektrostatiskt filter, partikelfilter, gasolfilter och ozongenerator. Samtliga luftrenare tar bort partiklar ur luften. Olika typer är till för olika ändamål, en luftrenare med elektrostatiskt filter tar exempelvis bort partiklar ur luften på ett effektivt sätt men kan samtidigt bilda ozon. Det är viktigt att läsa på om vilken luftrenare som passar just dig och ditt hem bäst.

Skillnad mellan luftrenare och luftfuktare

Den största skillnaden på luftrenare och luftfuktare är precis det som namnet antyder på. En luftrenare är till för att ta bort skadliga partiklar ur luften och en luftfuktare är till för att öka luftfuktigheten i rummet. En luftrenare hjälper inte till med att öka luftfuktigheten utan fokuserar enbart på att eliminera de skadliga ämnen som finns i luften. 

Det finns flera användningsområden där både en luftfuktare och en luftrenare kan vara bra. Som astmatiker har man ofta svårare att andas under vinterhalvåret och personer med mycket allergier kan uppleva ökade besvär under denna årstid. För en astmatiker eller en person med mycket allergier kan både en luftfuktare och en luftrenare lindra symptomen som uppstår av torr och skadlig luft. En ökad luftfuktighet gör att astmatiker har mindre besvär eftersom luften är enklare att andas. En luftrenare kan ha liknande effekt för astmatiker och personer med allergier eftersom den kan ta bort skadliga ämnen i luften. 

Partiklar som en luftrenare kan eliminera

 • Kvalster
 • Pollen
 • Bakterier och virus
 • Damm
 • Avgaser och tobaksrök
 • Mögelsporer
 • Andra gaser
 • Allergener från växter och husdjur
 • Mikropartiklar från doftljus, parfymer och rengöringsmedel

Att ha en luftrenare i rummet kan hjälpa att lindra besvär för personer som påverkas av ovanstående. I samband med bra städning kan luften förbättras avsevärt med hjälp av en luftrenare. Nästan alla luftburna partiklar som finns i rummet kan elimineras av en luftrenare vilket skapar en ren och skadefri miljö.

Är luftrenare bra för barn och äldre?

De personer som drabbas allra värst av dålig luft är just barn och äldre. Små barn och äldre personer är mest mottagliga för hälsoeffekter av föroreningar av luften. När det gäller mindre barn så är andningssystemen inte lika utvecklade som hos en vuxen människa. Organ som finns i kroppen måste jobba hårdare eftersom barn tar in mer luft i kroppen och får in mer föroreningar. 

Äldre personer har oftast sämre andningskapacitet och högre mottaglighet för virus, bakterier och andra skadliga ämnen som finns i luften. När man bir äldre spenderar man oftast en större del av tiden inomhus vilket ökar exponeringen av skadliga partiklar. En luftrenare kan vara ett bra sätt att förbättra luften och miljön i hemmet för små barn och äldre personer

Att välja rätt luftrenare

När du vill hitta den bästa luftrenaren för ditt hem så finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Man bör först och främst undersöka vilken typ av luftrenare som är bäst ämnad för de skadliga partiklar du vill ha bort. Man bör dessutom fundera kring följande moment: 

 • Storlek på rum

Hur stort är rummet där du ska placera luftrenaren? Luftrenaren måste klara av och ha kapacitet till att kunna rena den luft som finns i rummet. När du läser på om olika luftrenare så kan du hitta specifikationer på vilken storlek på rum den specifika luftrenaren klarar av.

 • Filtertyp

När man har bestämt sig för en luftrenare med filter bör man jämföra olika modellers filteryta. Generellt sett så behövs större filter inte bytas lika frekvent, de anses också vara effektivare än mindre filter. Olika filter har olika egenskaper, om du exempelvis köper en luftrenare med kolfilter så kan det vara värt att kolla hur mycket aktivt kol filtret innehåller. Man brukar säga att filtret har längre livslängd vid större mängd aktivt kol.

 • Ljudvolym

Ta reda på hur högt luftrenaren låter genom att läsa kring decibel i specifikationen. Om man har tänkt placera luftrenaren i sovrummet så är det förstås optimalt att välja en luftrenare som är tyst av sig. De luftrenare som väsnas minst är de luftrenare som är filterfria.